2. neděle adventní – duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Víte, že první týdny adventu vůbec nejsou bezprostřední přípravou na svátek Narození Páně? Mají nám sloužit jako příprava na druhý Kristův příchod. Prožíváme čas, kdy si obnovujeme, prohlubujeme a očišťujeme svou víru v tom, že tato země jednou pomine a Ježíš „přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce“.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...