Slavnost Narození Páně – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Když jsem hledal klíč, který by mi otevřel cestu k napsání tohoto textu, dostal jsem nápad – podívat se na žalmy, jež jsou součástí bohoslužby slova mší svatých od vigilie přes půlnoční, na svítání, až po mši ve dne. V počítači se mi tehdy zobrazily žalmy plny jásotu, radosti, plesání. Jsou to části ze žalmů 89, 96, 97 a 98. Doporučuji všem použít je v těchto dnech jako základ své modlitby. Proč?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...