3. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Předpokládám, že mezi čtenáři těchto textů je už velmi málo – pokud vůbec – takových, kteří někdy zakusili jásot u žní. A asi nikdo, kdo by plesal při dělení se o kořist J. Přesto nám církev předkládá text s těmito obrazy (Iz 8,23b – 9,3). K čemu je to dobré?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...