6. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Dnešní žalm s odpovědí přináší „nové“ blahoslavenství: „Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově“ (Ž 119,1). Ale pouze zdánlivě je nové – shrnuje totiž všech osm, která se četla v evangeliu před dvěma týdny. Ačkoli se nám to může zdát pokrytecké, důsledné zachovávaní Božího zákona (jeho smyslu, který odhaluje i Ježíš v dnešním evangeliu) skutečně vede k zmiňovaným blahoslavenstvím. Důsledné „ano“ dobru a „ne“ zlu, důsledná poslušnost Božímu vedení, kterého se nám dostává skrze Písmo, modlitbu, učení církve…, nám umožňuje realizovat všechna blahoslavenství. Právě proto je možné shrnout je tím dnešním.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...