1. neděle postní – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Každý člověk má na samém začátku svého života smrt. Neboť v důsledku dědičného hříchu ďábel má právo na život každého Adamova potomka. Když Bůh stvořil čistou, neposkvrněnou duši člověka, ďábel ji hned bere do svých hrozných drápů a označuje svým škaredým nápisem: „Toto je moje!“ Tak poznačil i mou a Tvou duši. Avšak dílem vykoupení, které pro nás vykonal Ježíš Kristus, byl ten škaredý nápis ve chvíli křtu úplně vymazán a dostali jsme jiný, nádherný, zářivý nápis: „Toto je Boží dítě!“ Dostali jsme nesmazatelnou stopu, že jsme se definitivně stali Božím vlastnictvím. Vlastně až tehdy jsme začali skutečně žít.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...