4. neděle postní – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Pokouším se vžít do kůže katechumenů, kteří v rámci vrcholící přípravy na přijetí iniciačních svátostí poslouchali dnešní evangelium. Jak ho vnímali? Co se v nich dělo, když se dozvěděli, že budou vidět, ale nejen tělesnýma očima? Rostlo v nich očekávání? Chvěli se touhou zakusit obmytí Duchem svatým – Poslaným? I slepý se umyl v rybníku Siloe – což znamená Poslaný – a viděl! Když jej pak Ježíš vyhledal, očima stále viděl člověka, ale vírou vyznal Boha. Stal se z něj nový člověk.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...