2. neděle velikonoční – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Celou dobu velikonoční můžeme vnímat i jako velký chvalozpěv Boha na církev, která se zrodila o Velikonocích a pak vyšla na veřejnost po seslání Ducha svatého. Vždyť v Božím slově – ve slově našeho Boha, proto mluvím o chvalozpěvu Boha – čteme a slyšíme o tom, jak církev žila ve svých počátcích, a víme, že o tento ideál vytrvale usiluje dodnes.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...