Květná neděle – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Můj milovaný / moje milovaná!

Posílám Ti tato slova na začátku týdne, který mi zlomil srdce. Jsou před námi dny, kdy opět prožívám to, jak mi lidé zabili jediného Syna. Poslal jsem ho k nim s velkou nadějí, že podle jeho slov a zejména podle jeho příkladu změní svůj život a budou mi dělat radost. No nestalo se. Zabili ho, neboť jim nezapadal do jejich plánů a smýšlení. Plakal jsem v těch dnech. Vzpomínáš na film Umučení Krista? Je tam pohled z výšky na kříž, na Zemi, na kterou padá slza. Moje slza. Ten den mi člověk podruhé zlomil srdce.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...