Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2017

Za nová kněžská povolání

Vatikán – Během května se máme na přání papeže Františka modlit za nová kněžská povolání. „Proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...