Seslání Ducha svatého – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Boží Duch není s námi jen ve „vznešených“ chvílích – při slavení liturgie, přijímání svátostí či při četbě Písma svatého. Je s námi i během těch nejobyčejnějších chvil – v práci, doma při vaření či úklidu, když kráčíme po chodníku či nakupujeme, když pečujeme o nemocné a staré příbuzné… Zkrátka vždy je s námi, vede nás, provází, usměrňuje, posilňuje, pláče s námi a raduje se z našeho úsměvu, a to i tehdy, když na něho vůbec nemyslíme a naše mysl je zaujatá něčím úplně jiným. Aby však jeho přítomnost byla účinná, potřebuje jedno – aby naše srdce bylo vždycky zaujaté Bohem.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...