13. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Pavle, jsi si jistý tím, co jsi napsal Římanům? Vybízíš je i nás: „Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem“ (Řím 6,11). Jak to, prosím tě, myslíš? Copak to je možné? Vždyť každý den podléhám nějakému pokušení a proviňuji se vůči Bohu. A ty píšeš, abychom si o sobě mysleli, že hřích nad námi nemá vládu, že jsme umřeli hříchu. Dodáváš, že žijeme pro Boha. Cos nám tím chtěl říct? Není to nějaké popletené a, ruku na srdce, nereálné?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...