14. neděle v mezidobí A – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

V jedné moudré knize jsem četl, že když Bůh všechno stvořil, tak sedmého dne žasl nad svým dílem. Jeho odpočinkem byl úžas, protože „to bylo velmi dobré“ (1 Mojž 1,31). Napadlo mě to v souvislosti s Ježíšovým pozváním v dnešním evangeliu vzít na sebe jeho jho, abychom tak nalezli odpočinek. Abychom se také my, jako Bůh, mohli zastavit a žasnout nad dílem, které vykonal a stále koná (i našima rukama). V tom je v podstatě i význam slavení neděle – obdivujeme Boha, který „učinil podivuhodné věci“ (Ž 98,1).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...