15. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Je skvělé, že náš Bůh mluví. Není němý jako modla. Jeho slovo je silné – důkazem je vesmír, který vznikl jeho slovem. Jeho slovo je laskavé a něžné – důkazem je vtělené Slovo, Ježíš, a celé dílo záchrany, které pro nás uskutečnil. Jeho slovo je pravdivé – důkazem jsou celé dějiny Izraele, plné vzestupů a pádů podle věrnosti či nevěrnosti vyvoleného národa. Jeho slovo je živé – důkazem jsme my, kteří dnes věříme v Boha a milujeme ho.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...