17. neděle v mezidobí – duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

V dnešním rozhovoru Šalomouna s Bohem mě oslovilo, že mladý vládce žádal o schopnost „rozlišovat dobro a zlo“ (1 Kr 3,9). V podstatě o tomtéž mluví také Pán Ježíš v evangeliu, když hovoří o nalezení pokladu či hledání vzácné perly. Člověk, který nalezl poklad, musel postupovat moudře a rozvážně, aby si poklad zachoval – prodal všechno a koupil pole. Kupec musel rozlišovat mezi mnohými perlami, aby nalezl tu nejvzácnější, pak prodal všechno a tu jednu koupil. A taky třídění ryb po lovu či konec světa jsou rozlišováním mezi dobrým a zlým.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...