21. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

Dnešní texty vnímam jako slova naděje do každé bolestné situace, v níž se Církev ocitne. Hovoří mi o tom, že Bůh nikdy nenechá svou Církev v rukách těch, kteří by jí mohli nenapravitelně ublížit. Neučinil tak i Židům, když vyměnil Šebnu, správce královského paláce? Na jeho místo dosadil Eliakima, o němž řekl, že bude „otcem obyvatel Jeruzaléma“ (Iz 22, 21).

Do stejné role Ježíš ustanovil Petra jako viditelnou hlavu své Církve. A dodnes sa stará, abychom měli dobré vedení, dobrého vůdce, dobrého Svatého otce.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...