27. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Milovaný Majiteli vinice, proč? Proč jsi strhl ohradu své vinice, pustoší ji kanec z lesa a polní zvěř ji spásá? (Ž 80,13a.14) Jímá mě hrůza, když čtu slova proroka a dostává se mi odpovědi: „Když jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané plody?“ (Iz 5,4b) Jak to, že tebou pěstovaná vinice, tak dobře obdělaná, přinesla plané plody? Copak jsi zasadil špatné ratolesti?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...