30. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Spojitost mezi prvním čtením a evangeliem se dnes zdá být celkem jasná. Pán Ježíš mluví v evangeliu o dvou největších přikázáních a v prvním čtení jsou zmíněny některé konkrétní situace, v nichž je třeba projevit lásku k bližnímu. Poněkud však do tohoto kontextu nezapadá žalm. Je v podstatě oslavou Boha, výčtem toho, čím vším Bůh pro mě je: silou, oporou, útočištěm, osvoboditelem, pomocí, štítem, ochráncem, Zachráncem, spasením. Jak souvisí přikázání lásky s tímto seznamem?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...