33. neděle v mezidobí – Duchovní zamyšelní

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Nenechávala mě v klidu otázka, jak se k dnešnímu evangeliu o talentech dostalo čtení o řádné ženě. Vždyť ono se hodí spíše k nějakému evangeliu o manželství. Co nám chtěli říct ti, kdo sestavují Lekcionář (a tedy církev), touto skladbou čtení? Dokonce i žalm chválí rodinný život muže, který se bojí Hospodina. Moment, copak je tam napsané? „Blaze každému… kdo kráčí po jeho cestách… tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina“ (Ž 128,1b.4). Nemůže být toto klíčem k pochopení souvislostí dnešních čtení?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...