Ježíše Krista Krále – duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Velice se těším na den, kdy Kristus přijde a řekne mně i mnohým, které miluji: „Pojďte, požehnaní mého Otce!“ A zdůvodní to takto: „Usmál ses na starce… Pohladil jsi plačící dítě… Povzbudil jsi kněze trpícího samotou a nepochopením… Měl jsi pro mě čas… Doprovázel jsi umírajícího… Šel jsi nakoupit v dešti místo své manželky…“ Kolik krásných důvodů bude mít Bůh na to, aby nás pozval k sobě: „Pojďte, požehnaní mého Otce!“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...