Narození Páně

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Asi se to nehodí k vánočnímu ztišení a tichu, ale mne texty tyto slavnosti, zvláště pak žalmy takřka nutí volat, křičet, jásat, plesat. Neboť s námi je Bůh!

Bůh jako bojovník přišel uprostřed svého lidu, trpícího v otroctví ďábla, a přinesl nejen světlo a naději, ale také vysvobození! Nepřišel jen jako sladké Dítě, ale i jako mocný bojovník, před nímž se chvěje celé peklo! Copak není Herodes a jeho zabíjení Mláďatek toho důkazem?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...