2. neděle mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Jak nesmírné privilegium máme my všichni, kdo jsme uvěřili v Boha! Můžeme Bohu naslouchat (jako mladý Samuel), můžeme Boha hledat a zůstat u něho (jako Ondřej a Jan), můžeme na Pána čekat s jistotou, že se k nám skloní a vyslyší (jako žalmista), můžeme žít život naplněný Božím Duchem (jako nás k tomu vybízí apoštol Pavel).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...