3. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Pamatuješ, jakou odpověď žalmu jsme dnes zpívali při mši svaté? „Ukaž mi své cesty, Hospodine“ (Ž 25,4a). Myslel jsi to vážně, když jsi to zpíval? Anebo to byl pro tebe jenom zpěv pro zpěv, bez účasti srdce a mysli?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...