4. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Tak rád bych si dnes, milý čtenáři, popovídal s tebou o tom, jak se ti dařilo v tomto týdnu vnímat Boží pokyny. O to jsme prosili před týdnem v žalmu: „Ukaž mi své cesty, Hospodine.“ Chtěl bych slyšet o velkých dílech, která Pán vykonal tím, že jeho lidé kráčeli po jeho cestách, vzdorovali zlu a konali dobro… Dnes budeme v tématu pokračovat.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...