Křtu Páně – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Tato vánoční doba je nejkratší možná – přesně dva týdny. Má to tu výhodu, že její oslavy jsou soustředěny do tří párů dnů – Štědrého dne (4. neděle adventní) a slavnosti Narození Páně; potom svátku Svaté rodiny a slavnosti Matky Boží, Panny Marie; a nakonec tento víkend slavnost Zjevení Páně a v neděli svátek Křtu Páně. Jakoby nás Bůh chtěl více „nastartovat“ do oslavy a radosti, když nám prostřednictvím církve dal takovéto tři páry dnů za sebou.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...