Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2018

Za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů

– modleme se, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, a obrátí srdce násilníků

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...