2. neděle postní – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Snad obecně platí, že láska projevována konkrétním jednáním vyvolává odpověď lásky. Takto mluví o tom sám Bůh ústy proroka: „Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování“ (Oz 11,4a). A přesně totéž se dá říct o čteních předchozí i této neděle. Vypráví o tom, jak velice nám Bůh vychází vstříc. Dává duhu do oblaku, ušetří milovaného Abrahámova syna, skrze Ježíše ohlašuje, že se přiblížilo Boží království, říká nám, že je to jeho milovaný Syn, kterého však neušetřil, ale s ním nám zároveň daroval všechno.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...