5. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Pokud bychom se podívali na dnešní první čtení z Knihy Job (7,1-4.6-7) a na evangelium (Mk 1,29-39), na první pohled bychom mohli vidět zřejmou souvislost, proč je církev dala takto spolu. Život Joba je jedno utrpení, příchod Ježíše Krista mnohým přinesl uzdravení a osvobození. Tato čtení zobrazují ostrý kontrast. A nám při jejich naslouchání zdánlivě zůstává jen povzdechnout: „Kdyby tak Ježíš přišel dnes…“, a zároveň konstatovat, že náš život se opravdu podobá více tomu Jobovu…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...