4. neděle postní – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Všimni si, prosím, jak velice Bůh (skrze církev) usiluje v této postní době přesvědčit každého z nás, že nás nesmírně miluje, a tím nás pohnout k pokání a k lásce. O první neděli postní jsme vnímali nadšeného Boha, který se raduje, že dílo spásy se blíží k vrcholu. Další neděli jsme slyšeli o milovaném Synu – a o nás, jeho milovaných dětech. Minulou neděli jsme zase viděli, že Bůh je žárlivý a ve své lásce nedovolí, aby nás sváděl ďábel. Čím nás osloví Boží slovo dnes?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...