Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci: mše svatá s biskupem a zážitková hra

Olomouc – Na ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci se mohou již nyní těšit ministranti z ostravsko-opavské diecéze. Bohoslovci a představení kněžského semináře je přivítají v úterý 1. května. Téma letošního dne vychází z Ježíšova poselství těsně před jeho Nanebevstoupením: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“ Na akci je nutné se předem přihlásit.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...