Velikonoční neděle – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Po vyslechnutí evangelia Velikonoční vigilie si někdo možná řekl: „Bláznivé ženy“ Jdou ke hrobu, no nevezmou s sebou nikoho, kdo by jim odvalil kámen.“ A někdo jiný zase byl nadšený: „To je láska! Jdou, ačkoli nevědí, zdali budou moci dílo vykonat. Ale nesedí doma, neboť láska jedná…“ A dnešní náboženský realista si (možná s dávkou pohrdání) pomyslil: „Cožpak nevěděli, že má vstát z mrtvých?“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...