2. neděle velikonoční – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Kdybych měl napsat seznam, co všechno mě tento týden rozladilo, vytočilo, znechutilo, vyčerpalo a unavilo, myslím, že by na to hustě popsaná A4 nestačila. V tomto směru nebyl tento týden ničím mimořádným. A do toho mi jako kontrast zaznívá velikonoční radost ze všech liturgických textů. Také Jobova slova: „Zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka? (Jób 7,1) Jak to všechno sladit?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...