5. neděle velikonoční – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Být s Kristem. Nejen tak nějak, ale bytostně propojení. Jako vinný kmen a ratolest. Všechno, co mám, čím žiji, veškeré mé smýšlení, mluvení i jednání plyne z toho, že ve mně žije Ježíš. Taková je pravda o mně. I o tobě.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...