6. neděle velikonoční – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Veškeré dílo vykoupení je o Boží iniciativě. Jak to říkají dnešní texty: „…ne my jsme milovali Boha, ale on si zamiloval nás“ (1 Jn 4,10); „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás“ (Jn 15,16); „…učinil podivuhodné věci. Ví­tězství je dílem jeho pravice…“ (Ž 98,1). A sestoupení Ducha svatého na setníka Kornélia a jeho rodinu je také jasným Božím dílem, které Petr okamžitě rozpoznal jako Boží vyvolení.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...