7. neděle velikonoční – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Tento text píši více pro sebe než pro druhé. Jsem nespokojený. O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtení ze Skutků apoštolů zazněl příslib: „Dostanete sílu a budete mými svědky.“ V evangeliu zase příslib: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...