Nejsvětější Trojice – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Kdybych měl moc stanovit den, který by byl v církvi obzvláště věnovaný rodině, asi by to byla přesně dnešní neděle – slavnost Nejsvětější Trojice. Neboť přesně tak vnímám toto tajemství – jako úžasný vztah osob, které se milují, vycházejí si vstříc, navzájem nesou svá břemena…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...