13. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Dnešní první čtení z Knihy moudrosti je teologickým pohledem starozákonního svatopisce na život a na smrt, na původ člověka a jeho podstatu. Je to jednoznačné konstatování, že Bůh všechno stvořil pro život, zvláště člověka, který nese v sobě Boží obraz. Smrt je důsledkem závisti ďábla.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...