9. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Co se smí dělat v sobotu? I takovouto otázku mohou vyvolat dnešní čtení jako reakci na otázku farizeů, proč učedníci dělají to, co se v sobotu nesmí. Pokud bychom však zůstali u toho, co se smí a co nesmí, dostali bychom se do nekonečného výčtu dovoleného a zakázaného: „Toto ještě smím, tamto už nesmím. Hodina práce (či dvě nebo tři) je dovolena, a jedna minuta navíc je hřích…“ Naskakuje mi husí kůže z takovéhoto smýšlení.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...