14. neděle v mezidobí B – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Všechna dnešní čtení jsou o bezmocnosti. Bezmocný je prorok Ezechiel, kterého Bůh posílá ke vzpurným synům Izraele, aby věděli, „že byl mezi nimi prorok“. Jaké to mohlo být pro něho frustrující – vynakládat úsilí, dělat ze sebe podivína, ohlašovat – a přitom vědět, že není důležité, zda uposlechnou jeho slova, ale zda zjistí, že je mezi nimi Boží člověk.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...