15. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Po vyslechnutí / přečtení dnešního úryvku z Pavlova Listu Efesanům (1,3-14) máš všechny důvody k tomu, aby se ti začala motat hlava. Je to totiž o tobě. Ačkoli Pavel píše v množném čísle, jeho slova platí nikoli pro nějaký anonymní zástup, nýbrž pro každého věřícího osobně. Pro tebe. I pro mě.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...