16. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Texty dnešní neděle jsou jakýmsi završením triptychu o prorocích a pastýřích. Texty o tom jsme slyšeli poslední dvě neděle a tato je korunuje. Doporučuji znovu si je všechny přečíst a tak vidět souvislosti, které snadno pomineme, jestliže je vnímáme jenom izolovaně.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...