17. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Každé tři roky nám Církev v době prázdnin v liturgických čteních nabízí letní kurz Eucharistie. V liturgickém roce B se totiž přerušuje kontinuální čtení Markova evangelia a od 17. do 21. neděle v mezidobí se čtou texty z 6. kapitoly Janova evangelia o Eucharistii. K nim jsou v prvním čtení vybrané skvělé úryvky o nasycení hladovýh či skleslých a unavených lidí.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...