19. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Při četbě nebo poslouchání příběhu proroka Eliáše se v nás může objevit touha mít pokrm jako on – snědl kus chleba, napil se vody a kráčel čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Bohu nic není nemožného. Ať je však pro tebe skvělou zprávou, že i my máme k dispozici stejný, ba dokonce lepší pokrm. Jestliže se sytíme eucharistií, máme sílu odolávat hříchu, přemáhat pokušení a dobře žít. A to nejen čtyřicet dní, ale po všechny dni až do smrti.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...