23. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Když se podíváme na dnešní tři čtení (první, žalm a evangelium) jako celek, dostaneme jasný obraz, co to znamená někomu říct: „Vzmuž se!“ (srov. Iz 35,4). Zmiňované texty jsou naplněny konkrétním jednáním Boha, který ochotně a neúnavně odpovídá na naléhavé potřeby člověka. Stačí si vypsat přídavná jména, která se v textech objevují: malomyslný, slepý, hluchý, chromý, němý, vyprahlý, žíznivý, utlačený, lačný, sklíčený, spravedlivý (zdá se, jakoby toto slovo do tohoto seznamu nepatřilo, ale copak nemá spravedlivý mnoho trápení?), hluchoněmý, spoutaný. A k tomu pár podstatných jmen: cizinec, sirotek, vdova. Na všechny tyto bolesti existuje odpověď: Bůh „sám přijde a spasí vás“ (Iz 35,4). A tato odpověď se uskutečnila v Ježíši Kristu! Toto musíme říci, když chceme, aby se někdo vzmohl.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...