Biskup Lobkowicz požehná 32 nových škodovek pro oblastní Charity. Zaplatil je projekt EU

Ostrava – Diecézní charita ostravsko-opavská získala pro své oblastní Charity 32 nových osobních automobilů díky finanční podpoře Evropské unie. Prostřednictvím projektů „S automobily do terénu“ a „S Automobily k lepší péči“, spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, byly nakoupeny automobily pro 11 oblastních Charit působících v Moravskoslezském kraji a na území Jesenicka. Nové červené škodovky s bílými logy Charity požehná ve středu 12. září biskup František Václav Lobkowicz v prostorách bývalých kasáren v Ostravě-Koblově, kde dnes sídlí Nová Šance. Nové vozy zefektivní poskytování jednotlivých terénních služeb a zajistí bezpečné a spolehlivé zajištění stávající péče.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...