Biskup Martin David instaluje do doubravského farního chrámu ostatky sv. Hedviky

Doubrava – Pouť ke cti patronky farnosti i diecéze a zároveň u příležitosti 120 let od vysvěcení farního kostela proběhne v neděli 14. 10. v Doubravě. Pozvání na tuto pouť přijal pomocný biskup ostravsko-opavský Martin David, který v kostele sv. Hedviky bude sloužit v 7.50 mši sv. Při ní instaluje do kostela zasvěceného této světici její relikvii.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...