Ježíše Krista Krále B – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Nejen dnešní čtení, ale celá dnešní slavnost Ježíše Krista Krále mě naplňuje radostí. A nejen vnitřní. Chce se mi tančit, zpívat, jásat… Protože můj Milovaný, můj Zachránce a Pán je Král! Ten, který podstoupil smrt, aby mě zachránil, je suverénním vládcem celého světa a nic se mu nemůže vzepřít. Jistě, ďábel se ještě stále o něco pokouší, někdy se dokonce zdá, že má navrch, ale cožpak není napsáno, že Ježíš ho při svém návratu porazí dechem svých úst (2 Sol 2,8)? A my máme účast na tomto vítězství; tím, že dnes žijeme s Ježíšem, dnes s Ježíšem vítězíme.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...