4. neděle adventní – slovo na neděli 23. prosince 2018

 „Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Myslím si, že výběr veršů z 80. žalmu do dnešní liturgie byl schválně udělaný tak, aby vyniklo naléhavé volání člověka k Bohu: „Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se, probuď, přijď, vrať se, shlédni, podívej se, pečuj, ochraňuj, obnov, rozjasni!“ Takováto hromada slov podobného významu zvýrazňuje důležitost situace, ve které žalmista vzývá Boha a přímo žádá o jeho zásah. Jaká pak je to situace?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...