2. neděle v mezidobí – slovo na neděli 20. ledna 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Od pondělí jsem pročítal texty nedělních čtení a hledal, co je spojuje. Tedy kromě čtení z 2. Listu Korinťanům, který se čte na pokračování a nemá přímou souvislost s ostatními texty. A objevil jsem toto:

První čtení z Knihy proroka Izaiáše hovoří o rozhodnutí Mesiáše spasit/zachránit Jeruzalém. Nejen tak nějak, ale zjevně a bohatě. Přirovnává svůj zájem o Jeruzalém k zájmu ženicha o svou nevěstu. Celé čtení je příslibem, že Mesiáš bude jednat s mocí a zcela změní úděl vyvoleného lidu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...