Týden modliteb za jednotu křesťanů 2019

Diecéze – Ve dnech 18.–25. ledna 2019 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Texty je možné použít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé modlitbě.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...