4. neděle v mezidobí – slovo na neděli 3. února 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dnešní evangelium je jakoby neúplné, jakoby Lukáš při popisování události v Nazaretě opomenul něco, co potom vyvolává otázky: Proč Ježíš „politicky nekorektně“ (přímo do očí, bez ohledu na následky, s vědomím, že se mnohých dotkne) řekl svým rodákům, že nemají v úctě proroka? A proč uvádí jako příklad Eliáše a Elizea a jejich působení mezi pohany? Co si má z toho dnešní člověk poskládat?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...